Bliv styrmand i dit liv - vær tvivlens vagthund

Om forandring og fremgang - og tvivlen

Tør du? Er du klar?

Kender du det? Du ønsker forandring og har måske ønsket det gennem længere tid? Der er måske bestemte forhold, situationer eller relationer i dit liv, der gennem længere tid ikke har fungeret, som du ønsker det eller som ikke har næret dig optimalt? Uanset dine gode intentioner og ønsker har glæden har ikke helt været "gæst i dit hus" og, du føler af den ene eller anden grund, at du ikke rigtig, du har kunnet udfolde dig selv som den, du er og udfolde dit potentiale fuldt ud?
- At noget har været på en bestemt måde en tid - eller måske endda gennem længere tid og har tegnet et billede, der har kastet skygger, over intensionerne og drømmene - betyder imidlertid ikke, at det skal blive ved at være sådan for evigt og altid.

Måske, er forandringen allerede startet? Måske, har du allerede tænkt og er bevidst om, at forandring er mulig? At, du ønsker at få noget andet og noget mere ud af hverdagen og livet - og at turde tage skridtet og turde udfolde dig fuldt og helt?
Alle, bevægelser, - både bevægelser frem og tilbage i livet samt stagnation - starter med en tanke, - en bestemt tanke, der danner bestemte tankerækker eller - cirkler - dét vi kalder "tankemønstre" - der bliver til en følelse. Denne følelse kan vi "hænge fast i" eller vi kan vælge at handle på den. Når, vi ønsker forandring, udvikling og fremgang og vælger at lade følelsen danne grundlag for handling er der to råd, der er værd at følge:

1) Mærk efter og tillad dig selv tid og ro til at være undersøgende på det, der er. Vær undersøgende på det, der ikke rigtig fungerer optimalt og som du ønsker dét, og husk samtidig også at fokusere og være undersøgende på dét, der rent faktisk fungerer , hvorfor og hvornår det fungerer.

- Hvad fungerer ikke og hvorfor og hvornår? Hvad eller hvilke (del) elementer fungerer rent faktisk for dig i situationen eller relationen? Og, hvorfor?
Er der måske andre talte eller uudtalte, tabuiserede eller skambelagte følelser, der spiller ind?
Hvordan kan jeg skabe forandring i situationen eller relationen? Skal jeg forandre eller forlade situationen? Eller, er det måske muligt at forandre og "forlade", den måde jeg anskuer og ser på situationen eller relationen på?
- Hvis, ikke du kan forandre forholdet/ forholdene, så  acceptér, at det er sådan, det er lige nu og  - slip dét om muligt, - men først, når du reelt føler dig klar.
Og, husk selvom, det er sådan, det er lige nu - er det ikke ensbetydende med, at det er sådan, det skal være eller blive ved at være resten af dit liv.

2) Mærk efter, hvilken kilde følelsen kommer af og opstår fra.

- Et nemt lille kompas at styre ud fra er, at ganske enkelt at spørge dig selv om følelsen/ følelserne stammer fra en "god" eller "dårlig" kilde?


Kommer følelsen af tillid, tiltro og kærlighed til mig selv, andre og livsprocessen - altså den gode kilde? - Eller, stammer følelsen/ følelserne fra begrænsning og tvivl: Manglende tillid, tiltro og kærlighed til mig selv, andre og livsprocessen - den "dårlige" kilde?


Hér kan det blive lidt "tricky" - og det er nemt at blive forvirret, fordi følelsen og ønsket om forandring kan være ganske spirende og ny, svag og underliggende eller den kan være stor, stærk og tydelig - men, den kan også være svingende og vikarierende.
Det betyder, at de dage, du har overskud, føler "medvind" og styrke og føler dig ovenpå, - føler du dig "parat" og klar til forandringsarbejdet. Mens, du hurtigt mister modet, når der opstår udfordringer og uventede ting - så opstår tvivlen, og det bliver svært at fastholde din beslutning om forandring, udvikling og fremgang for dig helt personligt. Det kan føles som om "verden passerer forbi"..

Men, bare rolig, tvivlen er helt normal og har en funktion. Tvivlen er med til at fundere dig, styrke og modne din beslutning. Tvivlen skal forberede dig på det kommende forandrings - arbejde og forandringsprocessen, der venter dig. Forberede dig på, at det er et reelt arbejde, der kræver din energi og opmærksomhed for en periode.
Du skal dog have et opmærksomt blik på, om tvivlen stopper dig - om tvivlen "stikker en kæp" i hjulet for dig? Det kan hér være en god idé at spørge dig selv om, der er tale om et mønster, hvor du gennem "dårlige undskyldninger" hindrer og spænder ben for din egen personlige udvikling og muligheder for forandring?
Hvis, der er tale om et personligt mønster: "Det lykkes nok ikke alligevel", "jeg har nok heller ikke råd", "det går nok af sig selv" etc. er det vigtigt, at være opmærksom på, at DU og KUN DU er retningsgiver i dit liv.

- Hér må du virkelig være tvivlens vagthund - og være opmærksom på, hvilken kilde, du træffer dine beslutninger ud fra? Herunder kan du kan fastholde dine beslutninger eller stopper tvivlen dig (igen) i din personlige livsudfoldelse?

Det er dig - og kun dig, der vælger, hvilken retning dit liv skal have.

af Britt Camille Amodini, cand.pæd.pæd.psyk. MA[ed.], specialist i mindfulness baseret stress-behandling & mindfulness baseret coaching og par- og samlivsterapi.

Tør du og er du klar til at tage skridtet og vælge fra det sted i hjertet, der tror på dig, har tillid og tiltro til dig som den aller - bedste styrmand i dit liv?

Hvis, svaret er "ja" vil det være mig en glæde at inspirere, guide og støtte dig i din personlige og professionelle kompetenceudvikling og personlig integration.

Hvis, du er interesseret i at læse mere om, hvordan du kan opnå forandring, fremgang og personlig udvikling og succes, kan du læse mere på

http://www.mindway-mindfulness.dk/mindfulness-mentor-uddannelse

"Tvivlen er med til at fundere dig, styrke og modne din beslutning. Tvivlen skal forberede dig på det kommende forandrings-arbejde og forandrings-processen, der venter dig."