DIN GUIDE TIL VALG AF MINDFULNESSINSTRUKTØR

TIL DIT MINDFULNESSKURSUS

Mindfulness spænder over forskellige retninger og traditioner - også nogle, der ikke bør forveksles med de 30-årige evidens baserede udgaver MBSR/MBCT.

Du kan sikre dig, at din Mindfulnessinstruktør har en høj standard på følgende måde:

Du bør altid sikre dig, at din kommende instruktør er psykolog, psykoterapeut, læge eller som minimum har en professionsbachelor.
Hvis sidstnævnte er tilfældet bør du sikre dig, at vedkommende har en solid uddannelse indenfor Mindfulness.

Når vi dyrker Mindfulness mediterer vi - og det særligt kendetegnende for specielt Mindfulness-meditationen er den efterfølgende inquiery.
Her har vi direkte kontakt med underbevidstheden og arbejder derfor i dette lag.
Det er én af grundende til, at Mindfulness til dels er så virksomt og stærkt et redskab.
Derfor er det af overvejende betydning, at din Mindfulnessinstruktør véd, hvad han/hun har med at gøre, samt hvorledes eventuelle reaktioner tackles og bearbejdes.
Ellers kan oplevelserne være til større skade end gavn.

Ligeledes bør din Mindfulnessinstruktør altid kunne oplyse dig, hvem der er super-visor - en kontinuerligt tilknyttet super-visor fra en privat ekstern virksomhed eller et universitet.
Din Mindfulnessinstruktør bør også løbende "comitte sig" og deltage i retreats.

TIL DIN INSTRUKTØRUDDANNELSE

Når vi i Mindway uddanner instruktører, sikrer vi tilbud om løbende super-vision/mentoring af vores instruktører.

Det vil sige, at vi altid står til rådighed for vores instruktører omkring vejledning i særlige situationer, der kan udløse tvivl om håndtering af bestemte reaktioner og omkring nye, ukendte situationer.

Således, sikrer vi, at vores kandidater er bedst muligt klædt på til de forskellige situationer og opgaver de møder, og at der en høj grad af tryghed omkring dig, når du bliver udøvende Mindfulnessinstruktør via vores uddannelse.

Når, du arbejder professionelt samt med børn, du i høj grad være dit ansvar bevidst og ikke forledes til at vælge useriøse og udokumenterede retninger.

 

Du bør hér altid sikre dig, at din kommende instruktør kan redegøre for, hvilken retning er anvendes og, at vedkommende har en grundig Mindfulness-uddannelse samt et solidt uddannelsesmæssigt fundament for udøvelsen af Mindfulness praksis og undervisning.

Mindway - Mindfulness Danmark