VORES PÆDAGOGISKE PROJEKT "EN LYS FREMTID FOR ALLE BØRN"

Vores pædagogiske udviklingsprojekt "En Lys Fremtid for Alle Børn" handler om, at få Pædagogisk Mindfulness som dannelses- og inklusionesredskab udbredt til alle børn i Danmark

Pædagogisk Mindfulness er overordnet at lære børnene at agere og være menneske i en hektisk og foranderlig verden - også når stormene raser.

Pædagogisk Mindfulness fokuserer på barnets grundlæggende personlige dannelse og handler, først og fremmest og om at opdyrke evnen til at mærke sig selv, lære sig selv at kende samt få udviklet sin evne til selvregulering og selvledelse som grundlag for læring.

Det handler om udvikling af trivsel for det enkelte barn i fællesskabet på tværs af personlige problemer og vanskeligheder i skole og eller hjem.

Det handler om én metode, der gør en verden til forskel for det enkelte barn - også selv om verden ikke har været god ved det enkelte barn.

Pædagogisk Mindfulness skaber, dokumentérbart, ro og nærvær i undervisningen og klassen.

Er vor tids absolut stærkeste dannelses- og inklusionsredskab.

Mindfulness opdyrker og styrker barnets evne til empati både mod sig selv og andre og udvikler barnets evne til at indgå empatisk og konfliktfrit i relationer.

Hvert år laver vi et implementeringsforløb for tre skoler og/eller pædagogiske institutioner i samarbejde med Undervisningsministeriet under Ny Nordisk Skole.

Dette inkluderer invitation til kompetenceudviklings-dage afholdt særligt for de udvalgte skoler og institutioner af Undervisningsministeriet.

Vi er tovholdere og undervisere og rådgivere omkring implementeringsfasen på projektet og forløbet  gennemføres over nogle måneder.

Hver skole og/ institution betaler og beskriver selv projektet.

Projektet kommer derved til at danne grundlag for udvikling af evidensen omkring Pædagogisk Mindfulness som  dannelses- og inklusionsredskab i Danmark - og er et STÆRKT INKLUSIONS-TILTAG for den enkelte skole.

Tilmeldingsfrist: 1. feb. 2014.

Mindway - Mindfulness Danmark