Mindway - Mindfulness Danmark

KONFERENCE 2014: SOCIAL INNOVATION SOM INKLUSIONSREDSKAB

For skoler, institutioner, virksomheder og andre interesserede

Vi åbner dørene for: Konference 2014: Social Innovation som Dannelses- og Inklusionsredskab på baggrund af konstruktion/dekonstruktion med særligt fokus på at skabe mening og en oplevelse af sammenhæng for det enkelte barn i et personligt "Verdensborgerskab" båret af lokal og global ansvarlighed.

Vi vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 - Hvordan kan vores skole og/eller pædagogiske institution indtænke og anvende Social Innovation som dannelses- og inklusionsredskab i vores hverdagspraksis?

- Er det muligt at indtænke/ gentænke vores børn som "verdensborgere" i en samtidig lokal og global verden de selv er med til at definere, formulere og formgive?

- Hvilke tilblivelser og mulighedsrum skaber Social Innovation for det enkelte barn?

-Hvilke processer kan Social Innovation som dannelses- og inklusionsredskab understøtte?

- Hvilken rolle har erhvervslivet?

Vi er netop  i gang med at oprette et samarbejde med nogle af DPU- Danmarks Pædagogiske Universitet Skole´s dygtige forskere og forelæsere som eksterne undervisere.

Konferencen vil introducere til emnet Social Innovation på Skoler og Institutioner på grundlag af konstruktion/dekonstruktion.

Der vil være forelæsninger af eksterne foredragsholdere, efterfulgt af workshops, hvor vi vil arbejde med at udvikle/videreudvikle jeres egne socialt innovative idéer, og opstille en plan for implementeringsfasen.

Vi arbejder procesorienteret, og det er målet, at nye socialt innovative ideer på baggrund af Konstruktion/Dekonstruktion fødes, udvikles og gøres realisérbare på skoler, institutioner og i erhvervslivet.

Vi vil ligeledes have fokus på sikring af det etiske grundlag i idéudvikling, udførelse og implementeringsfasen.

Hold dig orienteret på siden om udgivelse af det kommende program for konferencen samt dato for tilmelding/tilmeldingsfrist.

Temadage og foredrag om Social Innovation som dannelses- og inklusionsredskab (på baggrund af dekonstruktion/konstruktion/social-konstruktionisme og post-strukturalisme).

 

Vi arbejder process-orienteret; startende med forelæsninger/foredrag til inspiration og igangsættelse af innovative processer - herefter arbejder vi grupper; hvor vi lader kreativitet og idérigdommen udfolde sig.

Så struktureres de enkelte gruppers idéer sammenfattende i et implementeringsforløb, hvor vi følger principperne og processerne for praksis-udvikling.

Herefter, kan idéerne (som er udelukkende er jeres egne) tages med hjem og bæres ud i livet.

Idéerne er flyveklare, og I vender hjem med en klar og konkret plan for, hvordan praksis-udvikling kan udføres og Social Innovation kan implementeres som et brugbart dannelses- og inklusionsredskab.

 

Til større arrangementer bruger vi desuden eksterne forelæsere; ph.d´ere og forskere fra DPU - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.