UDDANNELSE: MBKT TERAPEUT - 2½ år

MBKT Terapeut - Mindfulness Baseret Kognitiv Terapeut er Uddannelsen er til dig, der gerne vil kunne varetage psykoterapi og samtaleterapi ud fra Kognitiv Adfærdsterapi, Mindfulnessbaseret og Compassionfokuseret terapi samt varetage Mentor- opgaver og solid Mindfulness Instruktion ud fra den evidensbaserede retning MBKT - og ønsker en gedignt fundament og en solid uddannelse som kognitiv terapeut.

MBKT - Terapeut Uddannelsen er en 2 1/2 årig uddannelse indenfor Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi - både for enkeltindivider og større klientgrupper. For dig, der gerne både vil kunne arbejde i dybden med igangsættelse af refleksions- og forandringsprocesser. Arbejde med behandling af stress, angst, depression, misbrug samt en række andre forskellige psykologiske tilstande samt varetage de klienter, der er kørt fast i gamle uhensigtsmæssige mønstre, - men, samtidig ønsker en gedign viden om tilgang til - og behandling af specifikke kliniske diagnoser, psykologiske problemstillinger, behandlingsmetoder - og principper samt få redskaber til, hvordan de specifikke og særlige reaktioner og tilstande kan behandles. Herunder, lære samtaleteknikker relateret til bestemte diagnoser og psykologiske problemstillinger, lære at varetage den motiverende samtale samt udvikling af personlig terapeutisk stil.

Uddannelsens formål er ikke, at du skal kunne erstatte lægeanvist psykolog behandling - men snarere, at du skal kunne varetage de problemstillinger, du møder i din daglige arbejds eller praksis private praksis - ud fra konkret viden om, hvordan du bedst muligt kan varetage de mennesker, du møder i din praksis ud fra en MBKT-orientret tilgang. Samt, at du ligeledes kan afgrænse dit arbejdsområde og vurdere og visitere korrekt.

Du følger et 9 ugers Mindfulness Mentor hold samt forløbet den ét- årige Mindfulness Instruktør Certificering over 12-18 mdr.

Herefter - eller sideløbende med den èt- årige Mindfulness Instruktør Certificering følger du 24 mdr.´s uddannelse og undervisning indenfor den kognitive metode og terapi - herunder klinisk, psykologisk teori om behandling, tilgang og terapeutiske redskaber ud fra MBKT tilgangen:
Undervisningen på dette forløb strækker sig over 19 dage.

Du modtager undervisning i buddhistisk psykologi, CFT- Compassions fokuseret tilgang, MBKT tilgang samt kognitiv teori og metode - samt terapi.
Der følger herefter et undervisningsforløb  med dags- moduler omkring klinisk, psykologisk teori og viden omkring de enkelte diagnoser samt den kognitiv behandling af dem.

Uddannelsens indhold:

1 DAG : UNDERVISNING I BUDDHISTISK PSYKOLOGI
1 DAG : UNDERVISNING I CFT - COMPASSIONS FOKUSERET TILGANG
2 DAGE : UNDERVISNING I MBKT TILGANGEN - OG I KOGNITIV TEORI OG METODE
2 DAGE : BEHANDLINGS PRINCIPPER INDENFOR MBKT MINDFULNESS/ KOGNITIV METODE + BEHANDLINGSSTIL - Terapeutisk forholdemåde i forhold til de særlige problemstillinger eller kliniske diagnoser - Sproget som terapeutisk greb og reference - Som konstruktør og dekonstruktør ind bag klientens forsvar eller "intellektualiseringer". Henimod bevidstgørelse af de basale grundantagelser og leveregler - eller overbevisninger.

1 DAG : DEPRESSION OG BEHANDLING
1 DAG : SELVMORDSTANKER OG BEHANDLING
1 DAG : ANGST OG BEHANDLING
1 DAG : OCD OG BEHANDLING
1 DAG : SOCIAL FOBI/ FOBIKERE - HERUNDER PANIK ANGST OG BEHANDLING
1 DAG : BIPOLAR AFFEKTIV LIDELSE OG BEHANDLING
1 DAG : AUTISME SPEKTRUMFORSTYRRELSER - ADHD OG BEHANDLING
1 DAG : PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE - BORDERLINE OG BEHANDLING
1 DAG : SORG OG LIVSKRISE OG BEHANDLING

1 DAG :  MISBRUG OG BEHANDLING

3 DAGE : SUPERVISION, TERAPEUTENS EGEN STIL OG PERFORMANCE  OG OPFØLGNING PÅ ØVELSES-GRUPPERNE / EVALUERING / CERTIFICERING

Uddannelsen giver dig en solid og dyb teoretisk og praktisk viden om det terapeutiske arbejde ud fra MBKT tilgangen - mindfulness baseret kognitiv terapeutisk tilgang. Uddannelsen er for dig, der i dybden gerne vil kunne varetage med Kognitiv Terapi og den evidens-baserede tilgang MBKT Mindfulness Baseret Kognitiv terapi.

Uddannelses-datoerne:

MBKT TERAPEUT 

 

HOLD 2020.

OPSTART, TIRSDAG D. 11- 12. AUG. 2020

 

HOLD 2019.001

Datoer for den terepeutiske - kliniske psykologiske del - 2019

TIRSDAG, D. 8. JAN. 2019

ONSDAG, D. 9. JAN. 2019

TIRSDAG, D. 5. MAR. 2019

ONSDAG, D. 6. MAR. 2019

TIRSDAG, D. 7. MAJ. 2019

ONSDAG, D. 8. MAJ. 2019

TIRSDAG, D. 18. JUN. 2019

ONSDAG, D. 19. JUNI. 2019

TIRSDAG, D. 20. AUG. 2019

ONSDAG, D. 21. AUG. 2019

TIRSDAG, D. 15. OKT. 2019

ONSDAG, D. 16. OKT. 2019

TIRSDAG, D. 10. DEC. 2019

ONSDAG, D. 11. DEC. 2019

 

Heruover følger 3 dages supervision i 2020 - Datoerne for 2020 følger.

 

Instruktør forløbet - teori modulerne:

TIRSDAG, D. 05. JUN. 2018

TIRSDAG, D. 20. JUN. 2018

ONSDAG, D. 21. JUN. 2018

TIRSDAG, D. 21. AUG. 2018

ONSDAG, D. 22. AUG. 2018 

   Eller  vælg:

TIRSDAG, D. 14. NOV. 2018

TIRSDAG, D. 27. NOV. 2018

ONSDAG, D. 28. NOV. 2018

TIRSDAG, D. 04. DEC. 2018

ONSDAG, D. 05. DEC. 2018

Vær opmærksom på, at grund forløbet Mindfulness Mentor er en del af forløbet og skal være gennemført og bestået inden deltagelse på MBKT Terapeut Uddannelsens kliniske del. Forløbet er en del af uddannelsen og er dermed inkluderet i prisen.

Pris, samlet: 37.985,-

Pris for uddannede Mindfulness Mentorer fra Mindway-Mindfulness Danmark: 24.985,-

Pris for Mindfulness Instruktører fra Mindway-Mindfulness Danmark (eller tilsvarende): 14.985,-

HOLD 5 opstarter i sensommeren 2018 - DATOER PÅ VEJ

Uddannelses-datoerne:

MBKT TERAPEUT - HOLD 3 - 2017 - 2018

Datoer for den terepeutiske - kliniske psykologiske del - 2017

TIRSDAG, D. 29. AUG. 2017

ONSDAG,  D. 30. AUG. 2017

TIRSDAG,  D. 03. OKT. 2017

ONSDAG,   D. 04. OKT. 2017

TIRSDAG,  D. 05. DEC. 2017

ONSDAG,   D. 06. DEC. 2017

TIRSDAG,  D. 09. JAN. 2018

ONSDAG,   D. 10. JAN. 2018

TORSDAG, D. 11. JAN. 2018

TIRSDAG,   D. 13. MAR. 2018

ONSDAG,   D. 14. MAR. 2018

TIRSDAG,   D. 22. MAJ. 2018

ONSDAG,   D.  23.  MAJ. 2018

TIRSDAG,   D. 07. AUG. 2018

ONSDAG,   D.  08. AUG. 2018

TIRSDAG,   D.  09. OKT. 2018

ONSDAG,   D. 10. OKT. 2018

TIRSDAG,   D. 06. NOV. 2018

ONSDAG,   D. 07. NOV. 2018 

Datoerne er inkl. supervision ( 3 dage) 

Instruktør forløbet - teori modulerne:

TIRSDAG, D. 18. APR. 2017

ONSDAG, D. 19. APR. 2017

ONSDAG, D. 17. MAJ. 2017

TORSDAG, D. 18. MAJ. 2017

TIRSDAG, D. 23. MAJ. 2017

Hver opmærksom på, at grund forløbet Mindfulness Mentor er en del af forløbet og skal være gennemført og bestået inden deltagelse på MBKT Terapeut Uddannelsens kliniske del. Forløbet er en del af uddannelsen og er dermed inkluderet i prisen.

Pris, samlet: 37.985,-

Pris for uddannede Mindfulness Mentorer fra Mindway-Mindfulness Danmark: 24.985,-

Pris for Mindfulness Instruktører fra Mindway-Mindfulness Danmark (eller tilsvarende): 14.985,-

Uddannelses-datoerne:

MBKT TERAPEUT - HOLD 2 - 2018

Datoer for den kliniske psykologiske del - 2017

TIRSDAG, D. 24. JAN. 2017

ONSDAG, D. 25. JAN. 2017

TIRSDAG, D. 21. MAR. 2017

ONSDAG, D. 22. MAR. 2017

TIRSDAG, D. 15. MAJ. 2017

ONSDAG, D. 16. MAJ. 2017

TIRSDAG, D. 22. AUG. 2017

ONSDAG, D. 23. AUG. 2017

TIRSDAG, D. 21. NOV. 2017

ONSDAG, D. 22. NOV. 2017

TIRSDAG, D. 24. JAN. 2018

ONSDAG, D. 25. JAN. 2018

TIRSDAG, D. 2O. MAR. 2018

ONSDAG, D. 21. MAR. 2018

TIRSDAG, D. 15. MAJ. 2018

ONSDAG, D. 16. MAJ. 2018

TIRSDAG, D. 14. AUG. 2018

ONSDAG, D. 15. AUG. 2018

TIRSDAG, D. 16. OKT. 2018

ONSDAG, D. 17. OKT. 2018

 

Datoerne er inkl. supervision (3 dage)

Instruktør forløbet - teori modulerne:

TIRSDAG, D. 7. FEB. 2017

ONSDAG, D. 8. FEB. 2017

TIRSDAG, D. 21. FEB. 2017

ONSDAG, D. 22. FEB. 2017

ONSDAG, D. 8. MAR. 2017

Hver opmærksom på, at grund forløbet MIndfulness Mentor er en del af forløbet og skal være gennemført og bestået inden deltagelse på MBKT Terapeut Uddannelsens kliniske del. Forløbet er en del af uddannelsen og er dermed inkluderet i prisen.

Pris, samlet: 37.985,-

Pris for uddannede Mindfulness Mentorer fra Mindway-Mindfulness Danmark: 24.985,-

Pris for Mindfulness Instruktører fra Mindway-Mindfulness Danmark (eller tilsvarende): 14.985,-

Er du i forvejen Certificeret Mindfulness Mentor eller Mindfulness Instruktør fra Mindway - eller har tilsvarende uddannelses indenfor Mindfulness tilbydes du merit for de forløb, du har gennemgået og bestået.

Uddannelsen forudsætter en professionsbacchelor i pædagogik, sygepleje, human ernæring, psykologi eller anden tilsvarende relevant erfaring i arbjedet med mennesker.
Du kan dog få vurderet dine muligheder for optagelse ved skriftlig beskrivelse af din baggrund til: mindway@live.dk eller telefonisk på tlf. 24 26 02 09.