UDDANNELSE: MINDFULNESS MENTOR

BLIV CERTIFICERET MINDFULNESS MENTOR

KLAR, PARAT, START!

 • Er du klar til at sætte turbo på egen personlig udvikling, kompetence udvikling og værdiforøgelse af egen praksis?
 • Er du træt af teori-tunge uddannelser, der alligevel ikke giver dig konkrete redskaber i praksis?
 • Vil du have markedets mest unikke uddannelse og træning i Mindfulness?

Så er Mindway´s Mindfulness Mentor Uddannelse efter al sandsynlighed noget for dig.

Bliv certificeret Mindfulness Mentor fra Mindway- Mindfulness Danmark - en grundlæggende Mindfulness Instruktør Uddannelse på fagligt højt niveau. Bliv uddannet af kursusleder Britt Camille Amodini, der er formidler al teori let og forståeligt. Der er efterfølgende mulighed for optagelse i vores netværk af Mindfulness Mentorer, Mindfulness Instruktører og Pædagogiske Mindfulness Instruktører.

- For dig, der gerne vil arbejde i dybden med Mindfulness, som 3. bølge af Kognitiv Adfærds Teori og Terapi og integrere forståelserne, øvelserne og mindsættet - på det personlige plan i dit eget hverdagsliv og samtidig udvikle forståelse for, hvordan Mindfulness samt de kognitive grundforståelser kan bruges i professionel praksis - i arbejdssammenhænge; i behandlingssammenhænge, undervisningspraksis, i ledelsespraksis eller i øvrigt.

Vi arbejder med nærværstræning, dynamisk vejrtrækning, opmærksomhedsformer, defusionsteknikker, kognitive og metakognitive forståelser, interoceptiv stimulation, teori og processer dels gennem psyko education via klassiske kognitive grundmodeller, teoretisk forståelse, sokratisk dialog/ enquiry og mindfulness principperne samt praktisk igennem klassiske MBSR og MBKT øvelser samt Mentaltrænings øvelser.

Uddannelsen kan bruges til dig selv samt professionelt.
Du får et solidt fundament, og effektive redskaber, der kan bruges med det samme i dit privat og personlige liv og ikke mindst dit arbejdsliv.

Uddannelsen giver dig en solid indføring i, forståelse for og udvikler begyndende din evne til at formidle Mindfulness. Du kan læse mere om uddannelsens konkrete indhold under afsnittet for hold - start, herunder.

Der inddrages en række psykologiske perspektiver, som små oplæg; herunder socialkonstruktionistisk og diskursteoretisk teori, anerkendende metode og positiv psykologi for at rammesætte Mindfulness som metode og skabe grundlag for en dyb forståelse og integration af Mindfulness i praksis og Mindfulness principperne samt klassiske coaching øvelser.

Du behøver ikke have nogen forudgående viden om Mindfulness eller ovenstående teorigrundlag.
Vi starter fra scratch og alle kan være med, da teori og metode formidles enkelt og letforståeligt og med praksis- eksempler.  

Uddannelsen forløber over 9 uger, og er en grundlæggende Mindfulness Uddannelse. Der er tale om en "intensiv" grund- uddannelse, og du må derfor påregne tid til at træne øvelserne og teknikkerne hjemme for at få mest muligt udbytte af din uddannelse.

Uddannelsen giver desuden mulighed for forskellige overbygninger.

Som Mindfulness Mentor kan du når som helst vælge at specialisere dig og blive certificeret Pædagogisk Mindfulness Instruktør fra Mindway- Mindfulness Danmark eller du kan vælge en ét årig Mindfulness Instruktør Certificering eller psykoterapeutisk uddannelse som MBKT Terapeut over 2 1/2 år..

Mindway- Mindfulness Danmark anerkender kun Mindway´s egen Mindfulness Mentor, som grundlag for vores ét årige Mindfulness Instruktør Certificering eller for uddannelsen til Pædagogisk Mindfulness Instruktør, grundet vores solide, faglige og teoretiske undervisningsprogram og niveau.       

Se mere om uddannelsens indhold: Herunder, hvilke kompetencer du opnår og hvad du får med dig i uddannelsesbeskrivelsen, der følger umiddelbart under info om holdstart. Læs om uddannelsens indhold under næste afsnit!

OPSTART for:

Mindfulness Mentor, Èt årig Mindfulness Instruktør og MBKT Terapeut.

FORÅR- SOMMER 2019 (FREDAGE)

Maj- opstart;

OPSTART: D. 24. MAJ., D. 7.JUN., D. 14. JUN., D. 21. JUN., D. 28. JUN., D. 16. AUG. OG D. 23. AUG. OG D. 30. AUG. - 2019 (CERTIFICERING) + ÉT-DAGS RETREAT med mulighed for flere valgfri datoer i 2019

Vi arbejder med grundlæggende og almen Mindfulness i teori og praksis.
Undervisningen baserer sig på MBSR/ MBCT retningen, og vi arbejder i dybden med de førende hjerneforskeres nyeste forskning på området; herunder, John Kabat-Zinn, Marc Williams, Danny Penman, Zindel Segal og John Teasdales´ forskning. Dele af undervisningen bygger på indbyggede praksisrelaterede videreudviklinger og forfinelser af det klassiske teorigrundlag. Herunder kan bl.a. nævnes didaktiske overvejelser, videreformidling af viden om læreprocesserne i Mindfulness, f.eks. hvordan man understøtter og styrker  "anchoring"  processen bedst muligt,  hjælper den enkelte til etablering af egne, personlige metafordannelser og visualiseringer, som et led i styrkelsen af en internaliserings- proces.

Der indgår desuden sensibilitets - træning i vores uddannelses - program, - dét at lære at mærke den andens grundfølelse bag italesættelserne og overbevisningerne, som grundlag for at kunne pege Inquiry - den Sokratiske dialog i den rigtige retning. Sensibilitets - træningen svarer til det nogle instruktører kalder "resonans - træning". Når, vi træner vores sensibilitet kommer vi nærmere på vores egentlige kerne eller essens, herfra bliver til fulde i stand til at guide den der instrueres ind sin egen "kerne" eller man kunne sige "hjem igen". Vi lærer at afkode den kommunikation, der lukker sig om den enkelte (via særlige konstruktioner og ordvalg) og, vi lærer, hvodan vi forsigtigt kan åbne konstruktionerne og overbevisningerne for den anden med henblik på perspektivtagning og nyorientering via adfædseksperimentet.

Der må afsættes tid til opbygning af daglig praksis hjemme, til træning, øvelse og for at sikre dyb integration af de metoder og teknikker, vi arbejder med i programmet.


Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte deltagers egen konkrete situation, virkelighedsforståelse, dagligdag og arbejdsliv og integrerer Mindfulness både i et personligt perspektiv, men også i den enkelte deltagers konkrete arbejds- og/ eller praksis kontekst. Vi arbejder erfaringsbaseret, dels ud fra den enkelte deltagers egen praksis og erfaring, men også ud fra prakis eksempler/ cases.
Vi arbejder desuden med de otte Mindfulness principper og grundlaget for, hvordan de kan bæres ud i verden.
Vi arbejder i dybden med praktiske og klassiske Mindfulness øvelser og teknikker, som åndedrætsøvelser og meditation.
Der er afsat tid i forløbet til personlig integration og øvelse i guidning af de forskellige Mindfulness-teknikker og øvelser. Du indføres ligeledes i spørge-teknikken Inquiry og Inquiry processen samt det etiske grundlag, enhver Inquiry process bør hvile på.

Der indgår desuden sensibilitets - træning i vores uddannelses - program, - dét at lære at mærke den andens grundfølelse bag italesættelserne og overbevisningerne, som grundlag for at kunne pege Inquiry - den Sokratiske dialog i den rigtige retning. Sensibilitets - træningen svarer til det nogle instruktører kalder "resonans - træning". Når, vi træner vores sensibilitet kommer vi nærmere på vores egentlige kerne eller essens, herfra bliver til fulde i stand til at guide den der instrueres ind sin egen "kerne" eller man kunne sige "hjem igen". Vi lærer at afkode kommunikation, der lukker sig om den enkelte (via særlige konstruktioner og ordvalg) og, vi lærer, hvodan vi forsigtigt kan åbne konstruktionerne og overbevisningerne for den anden med henblik på perspektivtagning og nyorientering via adfædseksperimentet.

At ville mindfulness er både at både at ville sig selv og andre.
Mindfulness Mentor Uddannelsen er for dig, der gerne vil udvikle en Mindful relationskompetence og forholdemåde både til dig selv, dit hverdagsliv og arbejdsliv/prakis, kunne klare pressede situationer bedre, få frigivet mere energi og ægte livsglæde, dig der gerne vil kunne præstere mere og bedre, skabe mere sammenhængskraft mellem familie- og arbejdsliv, sætte fokus på dit familieliv, værdisætte og skabe mening for dig selv og andre, blive et mere helt og autentisk menneske og en voksen, der formår at skabe værdi i en hektisk verden og er parat til løbende, personlig udvikling.

Uddannelsen er også for dig, der ønsker at være i stand til at introducere og guide andre ind i "livskunsten" Mindfulness, og dens konkrete grundlag, teknikker og øvelser og ønsker en veludstyret redskabskasse til øjeblikkelig brug til de særlige og udfordrende situationer praksis kontinuerligt byder på og/eller til personligt brug. Der er tale om en grundlæggende MIndfulness Instruktør og Mentor Uddannelse. Du bliver i stand til at varetage Mindfulness Instruktør rollen på 1. niveau.

Uddannelsen er for alle, og skaber værdiforøgelse, kompetence- og praksis udviking for eksempelvis; HR- konsulenter, alle der arbejder indenfor det pædagogiske område, undervisnings- og sundhedsområdet, coaches, terapeuter, erhvervslivet, ledere og ledelser samt privat personer.

Du får:

 • Opbygget en konkret, personlig Mindfulness Praksis.
 • Konkret viden og forståelse for mindfulness' teoretiske grundlag og anvendelse
 • Udviklet en mindful relationskompetence
 • Konkret øvelse i at formidle og guide andre i mindfulness teknikker og øvelser
 • Indføring i inquiry- spørge teknikken samt indsigt i og forståelse for "det etiske handlegrundlag" i Inquiry processen
 • Et solidt, etisk fundament for egen praksis og formidling
 • En veludstyret redskabskasse fuld af anvendelige værktøjer til øjeblikkelig brug
 • Mindway´s undervisningsmaterialer til eget brug og videre brug: Mindway´s mappe til personlig og professionel brug. Mappen fyldes med materialer i løbet af uddannelsesforløbet. Mindway tillader vores instruktører brug af vores materialer til egne arbejds- og klientgrupper.
 • Materialer til oplæg eget intro-kursus, work- shops o.l.
 • Grundig, træning og uddannelse på små ekslusive hold med mulighed for plads og rum til den enkelte deltagers egen personlige udvikling.
 • Coachende og super- viserende samtaler undervejs i det omfang, der er behov for i forhold til egen personlig udvikling.
 • Kaffe, the, vand og frugt i løbet af dagen
 • En lettere, lækker sandwich - frokost

8 uger á 5 t. ugentligt.

Pris: 12.995,- inkl. materialer.

RANDERS:
Mindway - Mindfulness Danmark
Provstegade 11
8900 Randers C

UDDANNELSER & SPECIALER

Klik for større billede

FORÅRS - HOLDET - MARTS 2019 (FREDAGE)

OPSTART: D. 24. MAJ., D. 7. JUN., D. 14. JUN., D. 21. JUN., D. 28. JUN., D. 16. AUG. OG D. 23. AUG. OG D. 30. AUG -  2019 CERTIFICERING) + ÉT-DAGS RETREAT med mulighed for flere valgfri datoer i 2019

 

 

Se hvad deltagerne siger om uddannelsen

Som uddannet Mindfulness Mentor kan du vælge, at specialisere dig indenfor en af vores  andre uddannelser. 
Mindway-Mindfulness Danmark har nu 4 forskellige retninger, at vælge imellem.
Klik videre på links'ene for at se mere om de enkelte uddannelser.