UDDANNELSE: MINDFULNESS INSTRUKTØR - Ét-årigt forløb

- En èt-årig Mindfulness Instruktør Uddannelse med Certificering

Du har mulighed for at udbygge din Mindfulness Mentor og Mentaltræner Uddannelse med en ét -årig Mindfulness Instruktør Certificering. Samlet varighed: 14 mdr.

Den ét-årige Mindfulness Instruktør Uddannelse består af:

1. DEL:

  • Mindfulness Mentor og Mentaltræner Uddannelsen, -en grundlæggende Instruktør Uddannelse forløbende over min. 9 uger. Uddannelsens mødedage er tilrettelagt én gang ugentligt (på samme hverdag), således der skabes rum og mulighed for egen personlige proces og instrospektion, hjemme -træning og øvelse af teknikkerne samt/ eller mulighed for deltagelse i eventuelle øve- grupper.

Pris: 12.995,- (+ moms for moms-pligtige)
Der er mulighed for ratebetaling ned til 995,- mdr. efter aftale.

Den ét- årige instruktør-certificering indeholder:

2. DEL:

  • Et 5 -dages retreat - modulopdelt i 2017.
  • To stilheds retreats af én dags varighed - ikke sammenhængende [externat] med flere valgfrie datoer i henholdsvis 2017.
  • Observatør- aspirant deltagelse på vores 8 -ugers kursus [Anvendt Mindfulness] - 22,5 t. eller supervision på egne øvegrupper
  • 4 timers supervision ved personlig fremmøde, skype eller telefonisk efter eget ønske.
  • Vurdering af afleveret 4  siders opgave, som skal beståes. Opgaven omhandler et afgrænset og veldefineret område af Mindfulness Instruktion i forhold til en selvvalgt målgruppe.
  • Certificering.

Undervisningsdagene er opdelt i følgende dags - moduler på 5 -dages retreatet:

 

1. MODUL: TIR. D. 3. SEP. 2019

2. MODUL: ONS. D. 4. SEP. 2019

3. MODUL: TIR. D. 8. OKT. 2019

4. MODUL: ONS. D. 9. OKT. 2019

5. MODUL: TOR. D. 10. OKT. 2019

1. del : Mentor forløbet samt  2. del : den ét- årige Mindfulness Instruktør Certificering indeholder, ialt: 106,5 undervisningstimer ved fremmøde - herudover må der påregnes tid til træning, øvelse og læsning imellem mødedagene.

5-dages retreatet

På 5- dags retreatet -retreat - dagene (externat), d. 7.- 11. arbejder vi videre med komtemplationerne og de individuelle indsigter, der produceres.
Vi fordyber os i Heartfulness, hjertet i Mindfulness.
 
Fra de oprindelige kilder til læren om mindfulness er ordet for "mind" og "heart" er det samme - derfor er mindfulness og heartfulness en og samme størrelse. Heartfulness er en naturlig forlængelse af Mindfulness. 
Vi søger en højere oplevelse af os selv, første skridt er via vores erfaringer - den erfaringsbaserede viden - vi arbejder indefra og ud - som du måske kender det fra Mentor/ Practitioner forløbet - og Pædagogisk Mindfulness Instruktør - derfra vores viden starter - det udbygger vi og forlænger med heartfulness som stien til at erfare vores vores dybeste, indre og ophøjede selv.
 
Vi lærer at "tune" ind på vores hjerter - eller vores "højere" selv, kan man sige. Vi arbejder med hvad, det vil sige at leve fra hjertet, leve i og med hjertet og, at leve, som vi er bestemt til - i samhørighed og samklang med vores dybeste bestemmelse.
Sand kærlighed og venlighed.
Mindfulness er det intentionelle, accepterende og ikke dømmende fokus på vores opmærksomhed på følelserne, tankerne og fornemmelser som opstår i nuet - og danner dermed selve grundlaget for heartfulness - nemlig at kunne kultivere vores forbindelse ud mod verden og vores relationer gennem vores hjertecenter og indad til som en indre platform, der altid står fast uden at vakle.
 
Mindfulness i relationer - den relationelle Mindfulness - er vigtig både for os selv personligt, men i høj grad også som fagperson - som Mindfulness Instruktør.
Vi ved, at megen frustration og mange konflikter opstår interpersonelt og relationelt, altså i mødet mellem os mennesker. Derfor, træner vi specifikt den relationsbårne Mindfulness i grupper to og to og i gruppen og, vi arbejder med at kunne rumme mere end én følelse, f.eks. "fight and flight" - men, straks at kunne "tune" ind på vores hjertekontakt - og forankring. Vi træner, at hjerte kontakten og forankringen til os selv og andre - i højere grad "flyder" sammen - og opleves som et sammenhængende hele - "det, er er godt for den anden - er også godt for mig". Vi fungerer ofte som "søvngængere" i vores relationer og trækkes af, hvad vi kan lide eller ikke lide, af vurderinger og antagelser.
 
Der er altid en masse dynamikker i spil i mødet med andre mennesker, bevidstgjorte, ikke-bevidstgjorte, udtalte som ikke-udtalte o.s.v. De dynamikker kan "trække" os i den ene eller anden retning, eller "rundt i manegen". Vi træner at overføre den indre ro, vi normalt selv træner, i at kunne overføres og manifesteres i mødet og i relationerne. Derfor fokuserer vi også på den mindfulde dialog.
 
Vi arbejder videre med ønsket om, "tingene skal være anderledes" - som vi véd, er baggrund for megen for ikke at sige al menneskelig lidelse.
 
- Til at lære at lytte til os selv og andre på et dybere niveau.
- At fremme hensigtsmæssige og løsne op for ikke hensigtsmæssige følelser og handlinger.
 
Vi arbejder herudover og (herigennem) videre med at forfine og raffinere vores egen praksis samt fokus på øvelse og formidling af det allerede lærte.
 
Vi anvender litteratur fra Jon Kabat-Zinn, Stanislav Grof, Antonia Sumbundu og Mark Williams.

Samlet pris for 2. DEL: 10.995,- kr.

Samlet pris for den 14 mdr.´s Mindfulness Instruktør Uddannelse og Certificering: 23.495,- kr. 

Er du i forvejen uddannet Pædagogisk Mindfulness Instruktør fra Mindway -Mindfulness Danmark udgør deltager -gebyret 10.500,- kr
Mulighed for ratebetaling efter aftale.