Britt Camille

MINDWAY - MINDFULNESS DANMARK

Jeg tilbyder psyko terapi terapi MBKT Terapi, psykologisk rådgivning, stress behandling, stress forebyggelse og mindfulness til voksne,unge og børn samt mindfulness baseret par- terapi. Jeg arbejder med stress og stress relaterede problematikker, angst, depression, selvværdsproblematikker, spiseforstyrrelser, jealousi, samlivs problemer, incest - og seksuelle overgreb, problemer i forholdet eller familien.

Jeg afholder og iværksætter Mindfulness kurser og forløb for personalegrupper i erhvervslivet, organisationer og institutioner og ledere. Jeg afholder foredrag og temadage på kommuner, skoler, uddannelse- sinstitutioner,

Jeg har mange års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning, dels som privatpraktiserende terapeut - og dels fra psykiatrien. Jeg interesserer mig i dybden for psykologi, mindfulness og coaching -men, mest af alt for mennesker. Jeg er en ildsjæl og jeg brænder for at hjælpe netop DIG med de barrierer, der er lige nu mellem dig og dét liv, du ønsker dig og virkelig fortjener. - Intet er for stort og intet er for småt!

Du er altid velkommen med lige nøjagtigt dét, der væsentligt for dig - her er der ingen tabuer og intet, vi ikke kan dele og - det foregår selvfølgelig i dit tempo!

1. session (60 min.) koster 750,-  [6 sessioner, klippekort : 4.500,- ved samlet køb af forløb]

Herudover tilbyder jeg Mindfulness kurser og Mindfulness Uddannelse på fagligt, højt niveau - for dig, der virkelig gerne vil bryde fri fra de mønstre, der holder dig fast.

Jeg har udviklet Mindway- Mindfulness Danmarks anerkendte og helt unikke Mindfulness uddannelses programmer i samråd og sparring med nogle af europa´s dygtigste psykologer og psykiatere. Vores programmer bygger på MBSR øvelser og vores tilgang er MBKT retningen.

Mindfulness Uddannelsernes og kursernes sigte er at give dig en bred og dyb forståelse af mindfulness til personlig / og eller professionel brug, stress reducerende og forløsende nærværstræning samt konkrete og brugbare redskaber,  indsigt i sindets psykologi og psykologiske processer samt en forståelse af samspilsprocesserne og dynamikkerne mellem mennesker i et mindfult perspektiv. Det psykoeducative fundament tager afsæt i, at vi Mindfulness arbejder "indefra" og "ud" - det vil sige, vi tager udgangspunkt i netop dét sted, vi selv står lige nu - og arbejder derfra. De psykologiske landskaber mindfulness kan relateres til bruges teoretisk til at rammesætte og udfolde en dyb forståelse af Mindfulness. 

Jeg tilbyder både grundlæggende, klassisk Mindfulness Uddannelse og specialist uddannelser indenfor Mindfulness og coaching: Du kan uddanne dig til Mindfulness Mentor over 9 uger, som er den helt grundlæggende Mindfulness Instruktør Uddannelse på 1. niveau, du kan vælge en ét årig certificering, der følger international standard eller vores 2- 1/2 årige MBKT Terapeut Uddannelse.

Eller du kan også vælge at blive Pædagogisk Mindfulness Instruktør og få vores pædagogiske Mindfulness Program og handlekompetence til at guide og lave kurser, work -shops og temadage i Mindfulness for børn, unge, forældre, lærer, pædagoger, sygeplejersker og andre, der arbejder med børn.

UDDANNELSE

- cand.pæd.pæd.psyk./ MA [ed.] fra Århus Universitet

- Speciale i gruppeledelse og faciliteringsprocesser

- Ét- årig specialist- og efter uddannelse [godkendt af Dansk Psykolog Forening] for læger og psykologer i KAT 2 og KAT 3 - Kognitiv Adfærds Terapi, CFT - Compassions Fokuseret Terapi, ACT - Acceptance and commitment Therapy og Terapeutisk Mindfulness.

- Mindfulness Teacher Trainer- MBCT via (OMC) Oxford Mindfulness Center under Oxford´s Department of Psyciatry

- Mindfulness Uddannelse via Masterclasses via (OMC) Oxford Mindfulness Center under Oxford´s Department of Psyciatry

- Grundlæggende MBSR mindfulness forløb

- Coach og Stress Coach fra Coach Academy

Jeg har igennem og sideløbende med min uddannelse både teoretisk og praktisk arbejdet i dybden med Mindfulness både (MBSR/ MBCT) og med udvikling/ raffinering af min egen praksis. Jeg har taget et grundlæggende MBSR Mindfulness forløb i Århus, hvorefter jeg er Mindfulness uddannet i England via Masterclasses i MBCT Mindfulness og en Mindfulness Teacher Trainer certificering via (OMC) Oxford Mindfulness Center under Oxford University´s Department of Psyciatry.

Jeg har endvidere deltaget i kurser omhandlende Mindfulness Baseret Terapi og Mindfulness Baseret Parterapi og har en overbygning og viderespecialisering i Pædagogisk Mindfulness Instruktion via Oxford Mindfulness Center og er bl.a. certificeret til og uddannet i at instruere og formidle det otte- ugers evidens baserede MBCT Mindfulness Kursus til børn, unge, foældre, pædagoger, undervisere/ lærere, sygeplejesker, psykologer, læger etc.

Jeg er tilknyttet og deltager løbende i en supervisions gruppe i Manchester faciliteret af det netværk af psykologer, uddannelses- psykologer og læger fra hele Europa, jeg har været på uddannelse med. Vi giver og modtager supervision, inspiration og sikrer hinandens videreudvikling. desuden deltager jeg løbende i retreats.

Jeg er primær underviser i Mindway- Mindfulness Danmark og arbejder primært ud fra MBKT(Mindfulness Baseret Cognitive Therapy) - og supplerende MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), der stammer fra PhD Jon Kabat-Zinn´s mangeårige forskningsresultater ved Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness ved UMASS - University of Massachusetts´ Medical Center samt The Oxford Mindfulness Center under Oxford University´s Department of Psychiatry.
Den retning, jeg anvender og bygger på indenfor Mindfulness, hviler på 35 års videnskabelige erfaringer og undersøgelser og er den evidens baserede tilgang.

Jeg indgår desuden i tværfaglige samarbejds opgaver, og tæller flere uddannelses- institutioner og kommuner, herunder bl.a. Århus og Randers Kommune som samarbejdspartnere. Vi har uddannet Mindfulness Instruktører for mange kommunale institutioner, Center for Sundhedsfremme, flere Via Univeristy Colleges - lærer og pædagoseminarierne samt en lang række både private virksomheder og offentlige institutioner.

Jeg mindfulness uddanner lærere, pædagoger, pædagogisk personale, sygeplejersker, ergo- terapeuter, fysioterapeuter, læger, psykologer og sundhedspersonale,coaches, teapeuter, ledere, dagplejere, erhvervsuddannede samt alle med en interesse for Mindfulness i øvrigt. Alle vores uddannelser foregår på et højt fagligt niveau og har en høj grad af anvendelighed i praksis.

Desuden udfører jeg psykologisk rådgivning og individuelle terapeutiske forløb, hvor jeg arbejder ud fra en integrativ tilgang. For eksempelkognitiv adfærds terapi, MBKT mindfulness baseret kognitiv terapi, dybde psykologisk terapi, CFT - terapi og par- terapi, pædagogisk- psykologisk rådgivning til forældre, børn og unge.

Jeg tilbyder desuden supervision, mentoring og individuelle mindfulness forløb.

Mit dedikerede mål er at åbne, igangsætte og producere personlig indsigt, erkendelse, nye forholde- og handlemåder og vækst for den enkelte. Jeg er en ildsjæl, der arbejder engageret og intenst for hver enkelt kursist eller klient.

I Mindway-Mindfulness Danmark uddanner vi kompetente, fagligt dygtige og ansvarsbevidste Mindfulness Mentorer og Instruktører med en høj grad af etisk forholdeevne og "know-how". Mindfulness Instruktører, der kan og tør gøre en forskel både for sig selv og andre.

Carpe Diem <3

Kærlig Hilsen, Britt Camille
 

  • Cand.pæd.pæd.psyk. / MA [ed.] fra Århus Universitet
  • Speciale i gruppeledelse og faciliteringsprocesser
  • Mindfulness Instruktør, MBSR / MBCT lærer
  • Certificeret b. Mindfulness - Teacher Trainer via Oxford Universitets Center
  • Coach og stresscoach
  • Mere end 15 års praksis erfaring i arbejdet med mennesker og undervisning indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område; herunder psykiatrien
  • 12 års meditationserfaring