OM MINDFULNESS

HVAD ER MINDFULNESS?

Mindfulness består af bestemte meditationsøvelser og en bestemt (let) form for yoga.
Efterfulgt af inquiry, der er en særlig teknik, der gør det muligt at undersøge og forandre vores tanke-/handlemønstre og overbevisninger samt ændre vores automatiserede tanker, følelser og reaktioner, der kan danne et nyt grundlag for konkrete, bevidstgjorte handlinger og valg.

Mindfulness er forskningsmæssigt (både nationalt og i høj grad internationalt) en veldokumenteret metode.
Der foreligger ca. 30 års forskningsmæssig evidens for, at Mindfulness virker.
Mindfulness bruges i dag indenfor et hav af forskellige områder i hele den vestlige verden, f.eks.til fremme af højpræstationsområder, eliteidræt, indenfor erhvervslivet, som terapi til krigsveteraner, i sundhedsvæsenet, i skoler og pædagogiske institutioner.

Vores (psykiske) sundhed og trivsel er ganske som kroppen afhængig af træning.
Sindet kan sidestilles med en muskel, der kan/ skal trænes ganske som vores krop.
Hvis, vi ikke træner vores krop svækkes vores styrke - sådan, forholder det sig også med vores psyke - og den måde vi fungerer på psykisk.
Altså, vores psykiske funktions- og præstationsevne.
 
 Mindfulness øger på flere måder vores hjernefunktion og kapacitet og udvikler en højere grad af evne til koncentration og fokus.
Vi udvikler eller genvinder evnen til kontrol over vores egne tankemønstre og følelser.
De tanker og følelser, der styrer vores handlinger.
Dermed, bliver vi mere skarpe på, hvordan og hvornår vi skal handle.
Vi lærer at centrere vores indre kerneselv og udvikler herigennem en større psykisk robusthed og indre ro.

MINDFULNESS & FORSKNING

Hjerneforskningen beretter, at Amygdalia, der modtager besked fra vores sansninger og sender dem videre via Insulae, der styrer vores hormoner ikke sender så kraftig besked til Insulae, når vores sanseindtryk opdyrkes bevidst.
Det betyder, at der ikke sendes så stærkt et signal til Insulae om at frigive de hormoner, der styrer vores føleleser.
Det vil sige, at der "skrues lidt ned for knappen", således at reguleringen af frigivelsen af hormoner styrkes.
På den måde øges graden af selvregulering og selvkontrol.
Vi opdyrker en følelse af mindre sårbarhed og øget psykisk styrke, og vores humør og livsglæde øges betydeligt herigennem.

MINDFULNESS SOM INKLUSIONSREDSKAB

Forskningen i Mindfulness viser, at selv bestemte genetiske dispositioner kan forandres via Mindfulness træning.
Nogle gener kan bringes i hvile/søvntilstand mens andre aktivt kan vækkes til live.
Det betyder helt konkret, at Mindfulness er vores tids stærkeste "Mønsterbryder", og er samtidig et helt konkret dannelses- og inklusionsredskab.
Mindfulness "udpeger" ikke nogen, sender ikke nogen til psykolog og stigmatiserer ikke nogen.
Mindfulness danner og inkluderer dig, mig og vores børn og bibringer overblik, energi, vitalitet og livsglæde.
Via Mindfulness har du mulighed for at blive "styrmand" i dit eget liv.
Til at møde livets udfordringer og storme med overskud og en udviklet personlig mestringsevne.