UDDANNELSE: PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTØR

[MINDFULNESS MENTOR + PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTION - Oxford-modellen]

En uddannelse på fagligt højt niveau og i henhold til international standard!

Vores Pædagogisk Mindfulness Instruktør Uddannelse er en uddannelse, der består af vores Mindfulness Mentor, der er en helt grundlæggende Uddannelse i Mindfulness, der retter sig mod voksne og består af almen, klassisk Mindfulness - der på indholdssiden tager udgangspunkt i MBSR og MBKT øvelser og koginitv teori - efterfulgt af kurset Pædagogisk Mindfulness Instruktion- [Oxford-modellen]. Pædagogisk Mindfulness Instruktion tager udgangspunkt i 3. bølge/ 3. generation´s  forståelser af KAT 2 - og bygger på og formidler de Kognitive Adfærds Teoretiske forståelser, der leges, trænes ind og formidles via øvelser og Pædagogisk Mindfulnessstruktion. Læs nærmere om både uddannelsen ved at følge "Uddannelse - Mindfulness Mentor samt følge "Kursus i Pædagogisk Mindfulness Instruktion [ Oxford Modellen ] i menuen venstre side. 

Uddannelse og underviser følger de internationale standarder og krav for uddannelse af Pædagogiske Mindfulness Instruktører.

1. DEL: MINDFULNESS MENTOR UDDANNELSEN

Her får du en certificeret Mindfulness Mentor Uddannelse, som er en grundlæggende Mindfulness Uddannelse, der gør dig i stand til at varetage Instruktørrollen på første niveau for voksne i almen Mindfulness helt generelt. Du får markedets bedste og mest unikke uddannelse og træning på Instruktør Uddannelsen af cand.pæd.pæd.psyk., Mindfulness Instruktør, MBSR/ MBKT lærer & Mindfulness Teacher Trainer fra Oxford University, Britt Camille Amodini i samarbejde med  assisterende gæstelærer/mindfulness instruktører. Du udstyres med konkret viden og "know how" til at guide enkeltindivider og mindre grupper, lærer Enquiry - teknikkerne samt opnår et etisk handlegrundlag for professionel Mindfulness i Praksis.

Du lærer de grundlæggende øvelser og teknikker samt får en dyb indsigt og forståelse i Mindfulness' filosofiske grundlag og videreformidling i praksis. Da vi arbejder "indefra" og "ud" i Mindfulness skal du være instillet på at arbejde med dig selv og betragte det som en kvalitet og ressource at uddannelsen både kan bruges til dig selv og i dit arbejdsliv.

Læs mere udførligt om uddannelsen ved at klikke på "Uddannelse - MIndfulness Mentor" samt "Kursus i Pædagogisk Mindfulness Instruktion - [Oxford Modellen] i menuen i venstre side.

2. DEL: PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTION - [OXFORD-MODELLEN]

Et internationalt, veldokumenterede pædagogisk mindfulness program for lærere og pædagoger, sundhedspersonale og alle, som i deres daglige virke arbejder med børn og unge.
På dette kursus anvender vi MBKT, som er de anbefalede retninger i mindfulness-arbejdet med børn og unge.
Du lærer, hvilke teknikker og øvelser, der er velegnede til børn og unge, hvordan mindfulness kan integreres som en naturlig del af undervisningen og hverdagen samt, du sikres pædagogisk overførsel og anvendelighed i praksis.

PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTØR UDDANNELSE, pris samlet: 22.985,- inkl. materialer, certificering, frokost, frugt, vand, kaffe og the.

Uddannelsen kan evt. betales i flere rater.
Se nærmere under betaling eller ring til os for yderligere information og aftaler.

Du kan også deltage på vores kursus PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTION [Oxford-modellen], hvis du har ANVENDT MINDFULNESS [Grundkursus] el. et grundlæggende 8 ugers MBSR eller MBKT forløb fra en godkendt udbyder.
Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om kurset er noget for dig.

Mindway - Mindfulness Danmark
Provstegade 11
8900 Randers C
Mobil: 24260209