KURSUS: PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTION - Oxford-modellen

Pædagogisk Mindfulness Instruktion - [Oxford-modellen] er en overbygning til det grundlæggende kursus Anvendt Mindfulness eller Mindfulness Mentor Uddannelsen.

Dette kursus er et særligt pædagogisk, tilrettelagt forløb for fagpersoner, som arbejder med børn og unge i deres hverdagspraksis.

Du får via vores intensive forløb en grundig indføring, forståelse og mulighed for fordybelse i Pædagogisk Mindfulness Instruktion. De praksis relaterede øvelser og teknikker har en høj grad af anvendelighed i pædagogisk praksis og kan bruges til målrupper fra 3-4 år til 18. Herudover er programmet velegnet til sårbare grupper af børn, unge og voksne og særligt sensitive. Programmet kan også bruges til ældre mennesker.

Vi arbejder med Mindway´s program for Pædagogiske Mindfulness Instruktion [Oxford Modellen], der er baseret på MBKT tilgangen. Vi prøver selv øvelserne og teknikkerne på egen krop og der vil være mulighed for træne bestemte øvelser i gruppen. 

Du modtager en mappe med Mindway´s Program for Pædagogisk Mindfulness Instruktion og samlede materiale samt prøver teknikkerne og øvelserne i praksis.

Du må dog påregne tid til træning hjemme og eller i øvelses- grupper undervejs og/ eller evt. efterfølgende for at opnå størst mulig integration og handlekompetence. Vi arbejder med idégrundlaget bag disse samt, hvordan vi og har altid fokus på det etiske handle grundlag. Vi arbejder i praksis med, hvordan vi kan udvikle barnet/ den unges evne til at mærke sig selv, sætte grænser for sig og andre på en social accpetabel måde. Der er

Du bliver udstyret med en solid værktøjskasse med pædagogiske mindfulness redskaber, der skaber et solidt fundament for din profesionelle Mindfulness praksis samt "Know How". Du får værktøjer, du kan bruge med det samme og øjeblikkeligt i pædagogisk praksis.

Du bliver undervist ud fra Mindways egne undervisningsmaterialer, der sikrer dig en international standard og et internationalt niveau, idet vi baserer programmet på den Evidensbaserede Tilgang (MBKT) - den eneste tilgang, der bør bruges til børn samt den tilgang, der er dokumention for virker.

Du får den bedst mulige, konkrete og nødvendige viden og praktisk øvelse i Mindfulness Instruktion samt brugbar praksis- viden omkring varetagelsen af  børn, unge og teenagere.

Der vil forekomme videoklip og kortere film på engelsk.

Du får grundig uddannelse og træning på et mindre hold i hyggelige, rolige og trygge omgivelser.

Vi byder på kaffe, the, vand, frugt og små forfriskninger i løbet af dagen. Desuden, serverer vi en lettere frokost.

FORÅR 2018

APRIL - MAJ HOLDET

OPSTART OG MØDEDAGE:

ONS. D. 18. OG 19. APRIL SAMT D. 1., 2. OG D. 3. MAJ - 2018 (CERTIFICERING)- endnu ledige pladser

 

EFTERÅR 2018

OKTOBER - NOVEMBER HOLDET

OPSTART OG MØDEDAGE:

ONS. D. 24. OG 25. OKTOBER SAMT TIR. D. 20., 21. OG D. 22. NOVEMBER - 2018 (CERTIFICERING)- endnu ledige pladser

 

HVAD KAN PÆDAGOGISK MINDFULNESS INSTRUKTION - Oxford-modellen GØRE FOR DET ENKELTE BARN?

Når vi ser os omkring internationalt er både USA og vores europæiske nabolande langt fremme i forhold til implementering af den evidensbaserede mindfulness til børn og unge.
På Oxford Universitet´s Mindfulness Center´s hjemmeside kan man læse om forsknings- og evalueringsresultaterne for implementering af det evidens baserede otteugers- Mindfulness Program/ kursus til børn og unge. Forskningsresultaterne stammer fra Cambrige University og Oxford University.
Forskerne fandt at de børn, som deltog i det evidensbaserede otte - ugers Mindfulness Program til børn og unge responderede med et markant lavere stressnivau, færre depressive symptomer et større velbefindende end børnene i kontrolgruppen.
Desuden, er de engelske skoleklasser som deltog blevet ved med at prioritere mindfulness som et inklusionsredskab.
Skolerne tilbagerapporterede Mindfulness som værende umagen værd og glædeligt at lære og lære at kunne videregive til eleverne.

Kursusforløb i Randers.

INTENSIVT FORLØB OVER 5 SAMMENHÆNGENDE DAGE.

Pris: 9.985,- inkl. materialer.

RANDERS I HOLD

RANDERS:
Mindway - Mindfulness Danmark
Provstegade 11
8900 Randers C

FORÅR - 2018 

APRIL - MAJ

OPSTART, D. 18. OG 19. APRIL SAMT D. 1., 2. OG 3. MAJ - 2018, KL. 10.00- 15.00

EFTERÅR - 2018

OKTOBER - NOVEMBER

OPSTART, D. 24. OG 25. OKTOBER SAMT D. 20., 21. OG 22. NOVEMBER - 2018, KL. 10.00- 15.00

- endnu ledige pladser