PRAKSISUDVIKLING AF MINDFULNESS PÅ SKOLER & INSTITUTIONER

SAMT DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE & I VIRKSOMHEDER

FRA STILSTAND & STAGNATION TIL SUCCÉS

Til virksomheder, ledere, det sundhedsfaglige område, skoler og pædagogiske institutioner tilbyder vi pædagogisk-psykologisk rådgivning på højt fagligt nivaeu. Vi tilbyder rådgivende og coachende forløb; med fokus på praksisudvikling og den vellykkede implementering af de valgte tiltag. Vi arbejder processorienteret og evaluerende, og tilbyder altid dig en professionel og up-to-date rådgivning.

Vi tibyder også rådgivning og procesorienteret vejledning om, hvordan Mindfulness med succés kan implementeres på skoler, pædagogiske institutioner, i virksomheder, undervisningsinstitutioner og indenfor sundhedsvæsnet og integreres i det daglige arbejde.

Mindway - Mindfulness Danmark