TERAPI & PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

DYBDE PSYKOLOGISK TERAPI, KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI, ACT, CFT OG MINDFULNESS BASERET TERAPI

Jeg tilbyder psykologiske samtaler, psyko- terapi og dybdepsykologiske terapeutiske forløb - baseret på Kognitiv Adfærds Terapi (KAT 1 og 2- 1. og 1. generation af kognitiv adfærdsterapi), CFT - Compassionfokuseret tilgang - samt mindfulness-baseret terapi ud fra MBKT tilgangen samt til dig og jer, der har brug for forandring; henimod mere energi, livsglæde samt en ny måde at anskue og være i tilværelsen på.

Jeg har stor erfaring indenfor individuelle samtaler og terapi, par- terapi, coahing af ledere samt rådgivning til forældre, børn og unge.

Jeg oplever dagligt, at vi mennesker i ret høj grad og ganske ubevidst, ofte er dybt præget af vores hidtidigt tillærte og integrerede erfaringsmateriale, der gør vi lever; tænker, handler og interagerer ud fra gamle og måske ufrugtbare mønstre og overbevisninger.

At kunne begynde at gennemskue og genkende disse, uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre er første skridt mod forandring. Du lærer og får redskaber til at forandre og nuancere dine måde tænke på og du lærer i dybden at forstå, hvordan tanke, føle - handleprocesserne enten kan give benspænd eller forløse og frigive dig.

Når vi forandrer vores måde at tænke på, vil vi typisk opleve, at vores perspektiv og dermed også vores verden forandrer sig.

Forandring opstår kort og godt, når vi forandrer vores måde at tænke - og dermed føle og handle - og være i livet på.

Ja, det er faktisk nærmest en uafvigelig omstændighed og mulighed.

Jeg hjælper dig/ jer med at få brudt gamle gamle forestillinger, vanemæssig tænkning og uhensigtsmæssige tankemønstre og overbevisninger, henimod forandringsprocesser, hvor disse kan erstattes af mere hensigtsmæssige overbevisninger og tankemønstre, hvori du kan finde/genfinde personlig forsoning og indre, mental ro og balance.

Når, vi får forløst det, som dræner vores energi oplever de fleste næsten altid at få frigjort mere energi og livsglæde, - får oplevelsen af at lykkes og herigennem overskud og redskaber til at udvikle og være den bedste version af dig selv.

Derfor, handler det næsten altid om at få skippet de gamle uhensigtsmæssige og ikke længere brugbare overbevisninger for at få frigivet mere energi og livsglæde... og, herefter vil livet begynde at tage en ny og anden form...

Kærlig Hilsen Britt Camille Amodini

Individuel terapi, Pris:

1 session à 60 min.:  750,- kr.

5 sessioner, klippekort:  3.500,- kr.

10 sessioner, klippekort:  6.750,- kr.

 

Parterapi, Pris:  

1 session à 90 min.:  1.850,- kr.

5 sessioner, [Klippekort]:  8.800,- kr. 

10 sessioner, [Klippekort]:  16.650,- kr.

 

Du kan skrive til mig på mindway@live.dk eller ringe på tlf. 24260209

Jeg arbejder i dybden med:

 • Stress-håndtering

 • Personlige kriser

 • Selvværdsproblemer

 • Angst

 • Jalousi

 • Depression

 • OCD

 • Traumer

 • Relationelle problemer

 • Par- og samlivsproblemer

 • Familiære konflikter & konflikter i den sammenbragte familie

Jeg tilbyder desuden psykologiske, rådgivende samtaler til både børn og forældre omkring inddragelse af børn, unge eller teenagere, herunder blandt a. indbefattet:

 • Rådgivning og hjælp til håndtering af generelle inddragelsesmæssige vanskeligheder omkring børn, unge eller teen-agere

 • Rådgivning og hjælp omkring skilsmisse reaktioner

 • Kriseterapi & sorg-bearbejdelse

 • Angst, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

 • Problemer i den sammenbragte familie

Jeg arbejder integrativt ud fra følgende retninger, individuelle behov og hensyn:

 • Kognitiv terapi

 • CFT - Compassion Fokuseret Terapi

 • MBKT - Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

 • Dynamisk Psykoanalytisk tilgang

 • Dybde psykologisk terapi

 • Transaktionsanalyse

 • Interaktionisme

 • Social Konstruktionisme

 • Positiv Psykologi

Britt Camille Christensen

Britt Camille Amodini

Mindway - Mindfulness Danmark