VIL DU LÆRE AT VÆRE?

BEHØVER LIVET AT VÆRE EN KAMP - NÅR NU DET KAN VÆRE EN DANS PÅ ROSER?

Mindfulness er meget og langt mere end bare et buzz- word eller en mode- dille - MBKT Mindfulness er reelt gået fra at være det nye "sort" - til at være blevet en uomtvistelig klassiker indenfor både livsstil og behandling: Nemlig en klassisk, forsknings- og evidensbaseret metode, vi ikke længere kan se bort fra- af den simple grund: MBKT Mindfulness virker.

Der er nemlig reel og veldokumenteret bevis og evidens for, at at vi får det bedre og bliver gladere, vi fungerer bedre i samspillet med andre og oplever styrkede relationer til ægtefælle, kolleger, familie og venner og oplever igen at at kunne mestre og genvinde kontrollen med vores eget liv og sidst men ikke mindst - vi får troen på os selv, glæden, modet og livsgnisten tilbage eller foldet ud -igen  .
Igennem vores konstant, aktiverede signalstofsystem fra hjernen og hormonstofsystemet fra kroppen påvirkes vi hele tiden af vores egen biokemi.
Men, når vi i dybden lærer Mindfulness; får opbygget daglige personlige rutiner med Mindfulness (en daglig Mindfulness praksis) og når vi virkelig lærer at integrere mindsættet i vores hverdag og liv, udskilles der stoffer, der bl.a. er stress - og angstdæmpende og som påvirker vores tanker, følelser, emotioner, selvbillede og fysiologi positivt - ja, for manges vedkommende nærmest livsændrende.
Vi ved nu også i dag i Vesten, at Mindfulness, udover sine terapeutiske redskaber og helsebringende egenskaber, også danner nye hjerneceller, nye neuroner, nye styrkede neuronforbindelser - og du derved påvirker din hjernes vitalitet og hjernebølger.
Din personlighed og din psyke styrkes og bliver mere robust - og du vil opleve, du selv via træning af opmærksomheds former, som fokuseret, selektiv, partiel og receptiv  opmærksomhed kan påvirke din sindstilstand - og lære at gå fra "selvfokus" til bevidst nærvær.

VIDSTE DU, AT HJERNEN UDSKILLER OXYTOCIN - VORES LYKKE- HORMON, NÅR VI DYRKER MINDFULNESS MEDITATION?

Vidste du, at hjernen udskiller Oxytocin - popoulært kaldet vores lykke - og kærligheds hormon, når vi dyrker mindfulness. Når vi dyrker Mindfuness meditation, laver Mindfulness øvelser og optræner
bevidst nærvær dannes Oxytocin i hjernen i hypothalamus (det center der også regulerer stress og antistress). Hormonet frigøres herefter til blodbanerne. Her påvirker Oxytocin vores centrale nervesystem, så vi afspænder og
får ro. Med andre ord, vi stresser af. Mængden af kortisol i blodet halveres, puls og boldtryk falder, og du føler ro og velvære. Selvom, mængden af Oxytocin halveres i kroppen efter blot nogle få minutter, så oplever vi en langtidseffekt - da den resterende mængde bliver i kroppen længe.

25 GODE GRUNDE TIL AT DYRKE MINDFULNESS

1) Mindfulness giver os en oplevelse af, at stressen slipper sit tag i sind og krop
2) Vi får en oplevelse af indre ro og balance
3) Mindfulness lærer os, at kunne slippe tankemylderet
4) Vi opbygger følelsmæssig stabilitet
5) Via mindfulness opbygger vi en voksende evne til at kunne "slappe af" - afslapningstilstand
6) Lykkefølelse og samhørighed er en evne, der kan trænes
7) Med mindfulness opnår vi livsglæde i sin reneste form
8) Vi får en oplevelse af selvaccept og selvforståelse
9) Mindfulness kan åbne evnen til selvindsigt og selvrespekt
10) Vi opbygger og styrker selvværdet
11) Via mindfulness-øvelserne lærer igen at være sansende, undersøgende og legende som barnet
12) Vi lærer selvkærlighed og compassion
13) Mindfulness udvikler vores forståelse, accept, respekt og empati for andre - og styrker vores relationer/ relationskompetence
14) Vi udvikler vores empati og indlevelse i andres behov
15) Mindfulness styrker vores evne til følelsesmæssig kommunikation
16) Vi oplever øget psykisk robusthed og tolerance overfor andre i stressede og svære situationer
17) Med mindfulness udvikler  vi evne til tålmodighed med sig selv og andre
18) Vi får en øget kropsbevidsthed
19) Vi lærer at forstå egne tanke-føle-handlemønstre
20) Mindfulness kan lære os, at læse og afkode kroppens signaler - lære forskel mellem signaler og symptomer
21) Forstå krop- sind sammenhængen - bevidsthedens niveauer (lære at forstå- ikke fortolke/ overfortolke kroppens signaler - f.eks. som symptomer i et sygdomsbillede)
22) Find frem til alvor at kunne slippe og sige farvel til; angsten, depressionen, OCD´en, sorg, smerte, krise eller tilbagefald
23) Vi kan optræne dyb tilfredshed og taknemmelighed - som en (gen)vej til lykken
24) Via mindfulness kan vi opleve insigt og kreativitet - nye veje
25) Mindfulness udfolder vores sande potentiale via indsigterne - og vi opnår klarhed til at vide hvilken vej vi skal gå -  samt modet til at turde

FOLK, DER DYRKER MINDFULNESS OPLEVER, AT:

- blodtrykket og pulsen daler
- blodets indhold af kortisol halveres
- fordøjelsen fremmes
- optagelsen af næringsstoffer fra kosten forbedres
- immunforsvaret styrkes
- kolestereotallet bedres
- sårhelingstiden halveres
- angst og bekymring dæmpes
- aggresivitet og vrede dæmpes
- få ro, og at kunne berolige dig selv
- blive mere afslappet
- føle mere velvære og større glæde i hverdagen
- kreativiteten forbedres
- føle sig elsket og ønsket
- relationerne styrkes og forbedres - at bliverbedre til at indgå i relationerne
- få en dyb, naturlig forståelse, accept og hengivenhed for dig selv og andre

VIL DU OGSÅ LÆRE AT VÆRE?

Hvad skal du undersøge og sørge for, hvis du gerne vil lære Mindfulness i dybden?
- Du skal sørge for, at din instruktør véd, hvad han/ hun har med at gøre - og, har en dyb forståelse og baggrund for Mindfulness
og psykologi. Du skal føle tillid til din instruktør - du skal virkelig mærke efter, at det er et menneske, hos hvem du føler dig i gode hænder. Tjek måske vedkommendes anbefalinger
og baggrund, - og vær sikker på, at det er en instruktør, der giver sig tid til at informere dig grundigt om, hvad netop han/ hun kan tilbyde dig og hvad du kan forvente af et forløb.

af Britt Camille Amodini, cand.pæd.pæd.psyk. MA[ed.], specialist i mindfulness baseret stress-behandling & mindfulness baseret coaching og par- og samlivsterapi.

Hvis, du er klar og for alvor ønsker at gribe og træde ind i livet og glæden kan du læse mere om vores Mindfulness kurser, uddannelser og intensive forløb samt personlig 1:1 mindfulness coaching eller kognitiv adfærdsterapi ved cand.pæd.pæd.psyk og specialist i Mindfulness Instruktion, Britt Camille Amodini.
Læs mere på
www.mindway-mindfulness.dk og se, hvad deltagerne siger, om deres oplevelser og forløb.
Du er altid velkommen til at ringe på 24260209 for en personlig samtale, spørgsmål og information om Mindfulness er noget for dig eller skrive på
mindway@live.dk

Jeg glæder mig til at møde DIG.

Kærlig Hilsen,

Britt Camille

Britt Camille